Značajke
Starosna skupina

Dentipur je linija proizvoda za savremenu njegu proteza i ortodontskih aparata. Sačinjavaju je tablete, krema za pričvršćivanje i kutija za higijensko čišćenje i bezbjedno čuvanje proteza, ortodontskih aparata i gumenih sportskih štitnika.