OPĆENITO

Kupci na www.zdrav-osmijeh.ba mogu postati punoljetne osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koje prihvaćaju naše uvjete poslovanja, što potvrđuju narudžbom artikala. Maloljetne osobe, potpuno ili djelomično nesposobne osobe mogu naručiti artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Sve navedene cijene su izražene u konvertibilnim markama i u njih je uračunat PDV (17%). Isporuku vršimo na području Bosne i Hercegovine.


DOSTAVA

Naručene proizvode isporučit ćemo dostavnom službom. Isporuka će uslijediti u roku od 5 radnih dana od dana narudžbe. Dostava se smatra izvršenom u trenutku predaje paketa dostavnoj službi.

Vrijednost narudžbe do 50,00 KM iznad 50,00 KM
Troškovi dostave 7,00 KM besplatna dostava

Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu dostave. U slučaju odsutnosti kupca prilikom isporuke, pošiljka može biti preuzeta od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje ličnog identifikacijskog dokumenta ili dostavna služba ostavlja obavijest o prispjeću pošiljke. Ukoliko kupac temeljem obavijesti o prispjeću u roku od 3 dana ne preuzme pošiljku, ista se vraća pošiljatelju, a trošak ponovnog slanja pošiljke u cijelosti snosi kupac.

Naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu trgovačkog društva BIASSCO d.o.o. sve do isplate cjelokupne svote računa.


ISPORUKA

U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, kupca obavještavamo elektronskim putem u obliku e-pošte o tome da je narudžba zaprimljena, odnosno da je proizvod naručen. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu o tome ćemo obavijestiti kupca, te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv. Sve naručene proizvode nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to neće biti moguće zbog stanja zaliha, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka. Ukoliko se proizvodi iz jedne narudžbe isporučuju u više pošiljaka, kupac plaća troškove otpreme samo za prvu pošiljku.

Kupac je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja nastala uslijed transporta prijaviti direktno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled. Ukoliko kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakovanju, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te poslati prodavcu putem e-maila obavijest o reklamaciji i izjašnjenje da li želi ponovljenu dostavu ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke, prodavač se obvezuje u roku od 5 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za kupca ili izvršiti povrat novca. Ukoliko kupac ne preuzme pošiljku ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, prodavac zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.


CIJENE

Cijene proizvoda izražene su u konvertibilnim markama (KM) i uključuju porez na dodanu vrijednost. Cijena izražena na kraju narudžbenice je konačna cijena sastavljena od ukupne cijene naručenih proizvoda i cijene dostave. Prodavac snosi troškove pakovanja i ambalaže. Prodavac zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda. Važeća je ona cijena, koja je objavljena na dan zaključenja narudžbenice.


NAČINI PLAĆANJA

a) plaćanje po predračunu
Kupac prima predračun na svoju e-mail adresu ili poštom na adresu navedenu na narudžbenici. Po vidljivoj uplati predračuna prodavac otprema pošiljku u dogovorenom roku. Za plaćanje po poslanoj narudžbenici nazovite na tel.: 032/89 12 11.

b) plaćanje pouzećem
Kupac iznos računa zajedno s troškovima dostave podmiruje u gotovini prilikom preuzimanja pošiljke.


REKLAMACIJE

Kupac ima pravo u roku od 15 dana od dana preuzimanja proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Obavijest o reklamaciji kupac šalje na e-mail adresu: trgovina@zdrav-osmijeh.ba. Kupac mora preuzetu robu vratiti u originalnom pakovanju, neoštećenu i u nepromijenjenom stanju u roku od 5 dana od poslane obavijesti o reklamaciji. Povrat robe vrši na adresu prodavca: BIASSCO d.o.o., Žabljak bb, 74230 Usora. Ukoliko prodavac utvrdi da je reklamacija opravdana i da su gore navedeni uvjeti ispunjeni, prodavac vrši povrat otkupnine, najkasnije u roku od 5 dana. Povrat novčanih sredstava doznačava se na tekući račun kupca, kojeg kupac dostavlja u obavijesti o reklamaciji.

Ukoliko kupac na osnovu opravdane reklamacije zahtjeva zamjenu proizvoda s novim, prodavac se obvezuje u roku 5 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda izvršiti zamjenu, s time da će trošak ponovnog slanja snositi prodavac. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog artikla došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili upotrebe, tada prodavac nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. U tom slučaju reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti prodavcu u vidu obavijesti o reklamaciji u roku od 15 dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda. Prodavac je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenog proizvoda, te kupac nije dobio naručeni proizvod, već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti prodavaču putem obavijesti o reklamaciji u roku od 15 dana od dana preuzimanja pošiljke. U tom slučaju, kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak prodavca koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu kupca) u roku od 15 dana od zaprimljenog krivo isporučenog proizvoda.


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe, ispostave računa, ponuda i ostale potrebne dokumentacije. Vaše lične podatke štitimo sukladno zakonu o zaštiti ličnih podataka. Biassco d.o.o. garantira da lični podatci kupaca neće biti dani na uvid i upotrebu trećim osobama bez prethodne izričite privole kupaca. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Bosne i Hercegovine, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.


PRITUŽBE I SPOROVI

Biassco d.o.o., kao isporučitelj je dužan uspostaviti učinkovit sistem rješavanja pritužbi. Isporučitelj se obvezuje da će u što kraćem roku obraditi pritužbu i o tome obavijestiti kupca. Svi sporovi koji mogu nastati vezano za korištenje ovog web shop-a rješavat će se sporazumno.